Mapa techniky IZS a výjezdových základen

Připravili jsme pro Vás informativní mapu o výjezdových základnách a technice Integrovaného záchranného systému České republiky. Pokud je ikona JSDH umístěna uprostřed obce, nedala se zjistit základna, či zbrojnice. V mapě naleznete složky IZS od kterých máme na webových stránkách fotografie. V případě, že máte adresu základny, nebo návrh na zlepšení kontaktujte nás v sekci Redakce.
 
Vysvětlení na příkladu: v mapě u JSDH Horní Dolní je zapsána DA Avia A31 (fotografie je umístěna na webu) neznamená, že jednotka nedisponuje další technikou.
 

Ikony v mapě:

 • Hasičský záchranný sbor ČR   
  • Záchranný útvar HZS ČR    
  • Expozice PO Zbiroh    
  • Školní a výcvikové zařízení HZS ČR    
 • HZSP a JSDH podniků   
 • Hasičská záchranná služba SŽDC    
 • Jednotky sborů dobrovolných hasičů   
 • Zdravotnické záchranné služby   
 • Letecké záchranné služby   
 • Městské policie