Polsko

Máte další fotografie zahraničních vozidel z tohoto státu? Ukažte je i ostatním!  KLIKNĚTE ZDE!
 
 
Vysvětlivky:
 
 • OSP - Ochotnicza Straż Pożarna - Sbor dobrovolných hasičů
 • PSP - Państwowa Straż Pożarna - Hasičský záchranný sbor
 • JRG - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  - Požární stanice
 • KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- Územní odbor
 • SA PSP - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej - Škola aspirantů
 • KW PSP - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Krajské ředitelství 
 • KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Městské velení
 • GOPR - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Horská služba
 • LPR - Lotnicze pogotowie ratunkowe - Letecká záchranná služba
 • Ratownictwo Medyczne - Zdravotnická záchranná služba
 • Służba Celna - Celní správa
 • Straż Miejska - Městská policie

   

Partneři projektu