Cvičení JSDH hlavního města Prahy

V neděli 24. března se v budově bývalého hotelu Opatov, odehrálo cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů hlavního města Prahy. Jednotky byly rozděleny do několika skupin, tak aby se postupně všechny prostřídaly. Cvičilo se na třech bojových úsecich. 

1. úsek - Požár sklepa
2. úsek - Požár ve 3. a 4. patře
3. úsek - Požár 7. a 8. patro.

V každém z těchto úseků bylo zakouřeno, a bylo potřeba provést vyhledávání osob, poskytnutí první pomoci a s ní spojenou záchranu osoby. Dále bylo provedeno hašení, které se neprovádělo naostro vodou, ale pouze natažením suchého vedení a odvětráním prostor, kde byla použita k simulaci požáru dýmovnice.

Po splnění všech úkolů, které jednotky dostaly. Proběhlo hodnocení celého výcviku, po kterém se šly jednotky občerstvit a postupně začaly odjíždět na své stanice. Po odjezdu všech jednotek ze skupiny, byl vyhlášen poplach další skupině, a jelo se od znova. 

Při cvičení byla nasazena i výšková technika jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

Svým rozsahem bylo toto cvičení, do kterého se zapojili všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů největší v Praze. 

Fotografie zde

Text a foto: Jan Ernýgr

Partneři projektu