Nová CAS u JSDH Bobrová

Neděle 22. listopadu 2015 se zapsala do historie městyse Bobrová. Místním dobrovolným hasičům zde byla předána zcela nová cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra 815-2. Slavnost začala nástupem místních hasičů a delegací spřátelených sborů z okrsků Bobrová a Křižanov před úřadem městyse, odkud se v průvodu za vedení praporečníků přesunuli do kostela sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Po mši svaté proběhlo za poletování prvních letošních sněhových vloček před kostelem slavnostní předání nové CAS. Ceremoniál zahájil velitel sboru bratr Pavel Žilka. Přivítal všechny zúčastněné hasiče, vzácné hosty a občany. V proslovu mj. uvedl, že městys o nákup nového zásahového vozidla usiloval již několik let, ale finanční situace to umožnila až nyní. Cisterna byla pořízena z finančních prostředků městyse a celková cena činí necelých 6 milionů. Pro investici byla využita státní dotace ve výši 2,5 milionů Kč. Na vybavení přispěl částkou 500 tisíc Kč Kraj Vysočina. Neméně významnou částkou 500 tisíc Kč přispěli sponzoři a občané. 

Poté následoval slavnostní okamžik. Tím bylo žehnání, které provedl místní kněz P. Vít Fatěna. Následovali zdravice hostí – starostky městyse paní Zdeňky Smažilové, poslankyně Parlamentu České republiky paní Ing. Zuzany Šánové a náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a starosty Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina bratra Jana Slámečky. Starostka městyse paní Zdeňka Smažilová ve svém projevu uvedla, že v dnešní době tvoří požáry jen asi 1/3 výjezdů, velká část výjezdů se týká pomoci při povodních, přívalových deštích, odstraňování stromů a větví spadlých vlivem námrazy či větru, odstraňování nebezpečného hmyzu, pomoci při odstraňování následků různých havárií apod. Zde je třeba ocenit práci dobrovolných hasičů, kteří tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a mnohdy bezprostředně  po zásahu musí nastoupit do svého zaměstnání. Bez jejich přesvědčení pomáhat a toleranci rodiny by tuto práci nemohli vykonávat, proto si jí važme a děkujme za ni. Jako poděkování všem, co se o zrod vozidla přičinili, byly předány drobné dárky a květiny. Na závěr paní starostka Zdeňka Smažilová předala klíče od zásahového vozidla veliteli jednotky SDH obce bratru Pavlu Žilkovi. Po obřadu si mohli spoluobčané nové zásahové vozidlo prohlédnout před úřadem městyse, kde následovalo přátelské pohoštění, a byla připravena malá výstava o činnosti sboru. Uvedení zásahového vozidla do provozu se účastnilo několik desítek hasičů, představitelů Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou vedené starostou bratrem Lubošem Zemanem a velký počet místních občanů.

Nová cisterna  Tatra 815-2 4x4 výrazně zkvalitnila strojní park jednotky SDH obce a nahradí 30ti letou stříkačkou CAS 32 Tatra 148 a 25ti letou DA 12 Avia 31.  Jednotka SDH obce je dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie JPO III. Loni hasiči z Bobrové vyjížděli k 38 zásahům, letos od začátku roku mají za sebou již 46 výjezdů zejména k požárům a k technickým zásahům.
 

Text: David Dvořáček, DiS. Ing. Pavel Žilka

Foto: Ing. Pavel Žilka, Tomáš Jirčík