Nové sanitky budou jezdit ve Zlínském kraji

Ve středu 25. 11. 2015 převzal do užívání Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje celkem 18 nových sanitních vozidel její ředitel JUDr. Josef Valenta. Slavnostní události se zúčastnili členové Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem, představitelé složek IZS, ředitelé krajských nemocnic a další významní hosté.

Nové sanitky obmění téměř 1/3 vozového parku a budou rozmístěny do výjezdových základen po celém kraji. Zvýší se tak spolehlivost techniky i bezpečnost pacientů a zdravotníků.

Sanitky jsou navíc vybaveny technikou, která umožní:

- získat z některých nemocnic podstatné informace o pacientovi (např. užívaných lécích, alergiích atd.) a to ještě před příjezdem záchranky do místa zásahu,

- předat přímo ze sanitky informace o zdravotním stavu pacienta do nemocnice ještě před jejím příjezdem do zdravotnického zařízení,

- záchranáři pomocí systému budou následně znát i informace o dalším vývoji zdravotního stavu pacientů a mohou se tak utvrdit o správnosti určení pracovních diagnóz atd., což zjevně bude zvyšovat jejich erudici. 

Nová technika a moderní technologie v hodnotě převyšující 60 mil. Kč byly pořízeny z evropských fondů (85%). Zbývající cena byla uhrazena z prostředků Zlínského kraje a vlastních zdrojů ZZS ZK.  

Text: https://www.zzszlin.cz/

Foto: Ivo Kalvoda, David Švec

Partneři projektu