HZS MSK – Kopřivnice – AZ 30 – Renault Camiva EPA 30S

Doplňující info:Na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Kopřivnici nalezneme téměř 30 let starý automobilový žebřík Renault Camiva. Tento AZ jsme také v minulých letech mohli vidět u JSDH Kopřivnice, u kterých byl v zápůjčce.

Nově přidaná technika záchranné složky:

  • Vozidel v databázi: 3268

    Sledujte nás na FB

    Partneři