HZS SŽ – Liberec – ANK – Volvo FL 280

Doplňující info: Automobilový nosič kontejnerů s chemickým kontejnerem je vybaven elektrocentrálou, detekčními přístroji a příslušenstvím, dýchacími přístroji, náhradními tlakovými vzduchovými lahvemi, filtračními dýchacími přístroji se širospektrálními filtry, hadicemi na nebezpečné látky, protiplynovými neplynotěsnými obleky, protichemickými plynotěsnými obleky, jednorázovými protichemickými obleky, ucpávkami – bandáže, kanálové ucpávky, klíny, tmely, nádobami a sudy na nebezpečné látky, svítilnami a osvětlovacím balonem, čerpadly na chemické látky s hydro, ručním a vzduchovým pohonem, sudovým čerpadlem na chemické látky – kyseliny a louhy, odběrovou sadou na vzorky, dekontaminačním stanovištěm, sorbenty, nejiskřivým ručním nářadím a příslušenstvím k čerpadlům.

Nově přidaná technika záchranné složky:

  • Vozidel v databázi: 4182

    Sledujte nás na FB

    Partneři